Дошколята рекомендуют

(Русский)

Архивы рубрики ‘Дипломна робота з дошкільної педагогіки’

postheadericon Проведення та опис педагогічного експерименту

Експериментальний розділ дипломної роботи є основною частиною самостійної роботи дипломника над дослідженням. У ньому детально описуються зміст, форми і методи навчання та виховання, які розроблені й використовувалися в процесі експериментального дослідження. Таким чином, розкривається методика наукового пошуку.

Читать далее »

postheadericon Теоретический раздел дипломной работы: пишем правильно

Литературный афоризм утверждает: “Изучать явление без книг –  все равно, что начать плавание у неизвестном море без карты; изучать же книги без практической работы – значит совсем не выйти в море”. Ознакомление с имеющейся научной литературой по теме исследования начинается, как правило, с учебников, словарей, справочников.

Читать далее »

postheadericon Текст работы: общие требования

В текст дипломной работы включаются только адекватно подобранные и целенаправленно проанализированные материалы. К фактам из литературных источников необходимо подходить критично. Раскрывая сущность понятия, классификации или перечень рекомендаций, необходимо обязательно ссылаться на тот источник, с которого получена информация.

  Читать далее »

postheadericon Науковий апарат дослідження

Здається, що це найскладніше, з чим стикається студент під час роботи над дипломним дослідженням. Дуже багато запитаьь виникає. Але визначити науковий апарат дослідження самостійно можливо. Слід лише заспокоїтися, уважно прочитати тему и виконувати інструкції, що подані нижче.

Читать далее »

postheadericon Тема і план дипломної роботи

Тепер, коли ми знаємо про основні моменти, пов’язані з ходом виконання дипломної роботи, перейдемо власне до технології роботи. Починається вона з вибору теми та розробки плану дипмлоного дослідження.

Читать далее »

postheadericon Хід виконання дипломної роботи

Робота над дипломним дослідженням є тривалим процесом. Тому не слід відкладати «на останню ніч» роботу над ним. Як правило, студенти, що працюють над дипломною роботою протягом останнього року навчання, встигають виконати дослідження відповідно до вимог, встановлених до робіт такого ґатунку.

Весь хід виконання дипломного дослідження можна приблизно зобразити у такій послідовності:

Читать далее »

postheadericon Науковий керівник дипломної роботи

Дипломне дослідження здійснюється кожним студентом індивідуально і є творчим процесом. Основним принципом щодо виконання дипломної роботи є принцип науковості. Тому зміст дослідження має бути повністю узгоджений з сучасними науковими даними. Важливо, щоб у процесі роботи студенти не тільки набули поглиблені професійні знання з комплексу навчальних дисциплін, а й практичні навички тлумачення і застосування психолого-педагогічної термінології, уміння аналізувати літературні джерела, самостійно знаходити відповіді на запитання і проблеми, що постають перед працівниками дошкільної освіти на практиці. Керівництво, контроль за ходом виконання роботи, перевірку та оцінювання змісту дипломної роботи здійснює науковий керівник.

  Читать далее »

postheadericon Вступ до написання дипломної роботи

Сьогодення сучасного випускника вищого педагогічного навчального закладу важко уявити сьогодні без такої серйозної та відповідальної справи, як написання дипломної роботи. Справа ця непроста і дуже цікава. Якщо працювати над дипломним проектом постійно, сумлінно виконувати завдання наукового керівника, проявляти активність і творчість, результат буде добрим. Але з чого розпочати? Що робити далі? Безліч запитань виникає. Спробуємо розібратися і дати відповіді на основні з них.

Читать далее »

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.