Дошколята рекомендуют

(Русский)

postheadericon Вступ до написання дипломної роботи

Сьогодення сучасного випускника вищого педагогічного навчального закладу важко уявити сьогодні без такої серйозної та відповідальної справи, як написання дипломної роботи. Справа ця непроста і дуже цікава. Якщо працювати над дипломним проектом постійно, сумлінно виконувати завдання наукового керівника, проявляти активність і творчість, результат буде добрим. Але з чого розпочати? Що робити далі? Безліч запитань виникає. Спробуємо розібратися і дати відповіді на основні з них.

Випускник, що навчався за спеціальністю «Дошкільне виховання», може працювати як з дітьми раннього та дошкільного віку, так і з вихователями дошкільних навчальних закладів, студентами дошкільних факультетів педагогічних навчальних закладів. У зв’язку з цим професійна підготовка спеціаліста забезпечується набуттям теоретичних знань та практичних умінь, серед яких важливим є уміння здійснювати педагогічне дослідження. Тому поряд з іншими педагогічними уміннями та навичками студент повинен набути уміння вивчати наукову літературу, узагальнювати теоретичні дані, робити висновки, а також працювати з дітьми дошкільного віку і дорослими (діагностувати індивідуальні прояви, на основі отриманих даних обирати необхідні методи та прийоми, корегувати педагогічні впливи, досягати поставленої мети, визначати перспективи подальшого розвитку тощо). Цьому сприяють різні форми організації навчального процесу у педагогічному навчальному закладі, серед яких особливе місце займає самостійна робота студентів.

Заключним етапом підготовки спеціаліста є підготовка та захист дипломної роботи.

Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського характеру , яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки і яке є однією з форм виявлення теоретичних  і практичних знань, вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

Підготовка і захист дипломної роботи сприяє оволодінню знаннями не тільки з однієї теми (обраної студентом для дипломного дослідження), а й вимагає поглибленого опанування комплексу предметів фахової підготовки, що базується на широкій науковій та практичній обізнаності, формує здатність до систематичної наукової роботи. Вирішуючи комплекс взаємопов’язаних завдань (навчальних, наукових та практичних), студент поглиблює й закріплює теоретичні знання з певної дисципліни, набуває первинних навичок проведення наукових досліджень, самостійної роботи з науковою літературою, нормативними документами, педагогічною документацією, а також набуває уміння формулювати власні висновки, чітко обґрунтовувати психолого-педагогічні рекомендації з обраної теми, удосконалює уміння виступати перед аудиторією, обґрунтовувати власні погляди.

Пропоновані рекомендації не претендують на вичерпну інформацію, але, сподіваюсь, допоможуть зорієнтуватися в основних етапах роботи, яку студент виконуватиме під час роботи над дипломним проектом.

Отже, приготуйтеся до циклу статей, присвячених написанню дипломної роботи з дошкільної педагогіки.

Удачі та творчості усім, хто буде працювати над дипломною роботою з дошкільної педагогіки!

Прочтите также:

Оставить комментарий

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.