Дошколята рекомендуют

(Русский)

postheadericon Тема і план дипломної роботи

Тепер, коли ми знаємо про основні моменти, пов’язані з ходом виконання дипломної роботи, перейдемо власне до технології роботи. Починається вона з вибору теми та розробки плану дипмлоного дослідження.

Вибір теми дослідження є найвідповідальнішим етапом у роботі випускника, бо він визначає майбутню діяльність студента на навчальний рік і вирішальним чином зумовлює результат дослідження. Як показує практика, правильно обрана тема – наполовину забезпечене успішне виконання дипломної роботи.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною і мати практичну значущість. Назва теми повинна бути по можливості короткою (10-12 слів), точною і відповідати змісту дипломної роботи (у формулюванні теми повинна міститись пробема). Орієнтовна тематика дипломних робіт пропонується кафедрами з метою полегшення орієнтування у найбільш актуальних проблемах сучасної педагогічної науки. Студент має право обрати тему для дослідження із переліку, або запропонувати власну. У цьому випадку необхідне обґрунтування доцільності її розробки. Можливо, що обрана тема продовжує тематику виконаної курсової роботи, або безпосередньо пов’язана з місцем майбутньої професійної діяльності випускника. Головне, щоб тема дипломної роботи становила інтерес для студента. Розглянемо декілька прикладів тем дипломних робіт:

  •  Педагогіка дитинства В.О.Сухомлинського як засіб реалізації власних можливостей дитини старшого дошкільного віку у сучасному дошкільному закладі.
  •  Ознайомлення дошкільників з побутовою технікою в дошкільному закладі та сім’ї як фактор прилучення до цінностей сучасного світу.
  • Виховання самостійності як фактору реалізації своїх можливостей дітей дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі.
  • Елементарні досліди як засіб розвитку пізнавально-пошукової діяльності дітей старшого дошкільного віку. 
  • Підготовка до шкільного навчання як становлення самостійної і творчої особистості дітей старшого дошкільного віку.
  • Ознайомлення дітей зі своїм родоводом як фактор розвитку загально-людських цінностей.
  • Стимулювання розвитку широких соціальних інтересів старших дошкільників засобами  сучасних дитячих енциклопедій.

Після того, як студент визначився з темою дипломної роботи, він повинен погодити її з науковим керівником та затвердити на кафедрі. Після затвердження на кафедрі зміна або корегування теми дипломної роботи можливе лише у виключних випадках з дозволу завідувача кафедри. Теми дипломних робіт студентів не повинні повторюватися.

Після того, як тему затверджено, студент розпочинає роботу над ознайомленням з літературними джерелами та погоджує план дипломної роботи з науковим керівником.

Складання плану дипломної роботи доцільно розпочинати лише після того, як студент сформував загальне уявлення про об’єкт та предмет дослідження. З цією метою слід розпочати роботу з вивчення наукової літератури – словників, підручників, монографій, навчальних посібників, статей у періодичних виданнях, а також аналізу нормативної бази. Пошук необхідної літератури студент веде самостійно, працюючи у бібліотеках, читальних залах, методичних центрах, методичних кабінетах дошкільних навчальних закладів.

План дипломної роботи має бути коротким, чітким і змістовним. Він повинен мати: вступ, два розділи (теоретичний і практичний) та підрозділи, висновки, список використаних джерел та додатки (за необхідності). У межах першого розділу рекомендується визначати два-три підрозділи. Така кількість є оптимальною і дозволяє висвітлити зібраний теоретичний матеріал у певній логічній послідовності. Як правило перший і другий підрозділ висвітлюють об’єкт дослідження (сутність, основні поняття, класифікації, загальні методи та прийоми, форми організації тощо), третій – присвячено предмету. У другому розділі також традиційно визначають три підрозділи. Перший присвячено ходу та аналізу даних констатуючого етапу експериментального дослідження, другий – формуючого, третій – ходу контрольного етапу експерименту та аналізу отриманих результатів дослідження. Значно збільшувати, дробити або зменшувати кількість питань плану з урахуванням обсягу роботи є недоцільним.

Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності корегується і лише після цього затверджується. Після затвердження плану починається робота студента над вступом дипломної роботи, у якому обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження та визначається науковий апарат.

Прочтите также:

2 комментариев к записи “Тема і план дипломної роботи”

  • Спасибо за цикл статей. Студентам старшекурсникам этот материал нужен как воздух!

  • Какая интересная статья. Жаль она мне раньше не попалась. А ведь так не хватало такой информации!

Оставить комментарий

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.